Klientoplysninger

Brøndgraversen Advokater er beskikkede af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet HDI-Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Brøndgraversen Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Brøndgraversen Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Kontooplysninger: Sydbank, kontonr. 6737 - 1267401